EKİP

Bizler,

Fotoğrafçılığın mutfağında yetişmiş birbirinden farklı uzmanlığa ve tecrübeye sahip bir ekibiz.

Fotoğrafçılığın hem kültürü ve felsefesi olan bir sanat olduğunu hem de teknik ve mekanik birikim gerektiren profesyonel meslek olduğunu düşünen bir ekibiz.

Paylaştıkça güçleneceğimizin, güçlendikçe çoğalacağımızın, çoğaldıkça gelişeceğimizin, geliştikçe büyüyeceğimizin farkında olan bir ekibiz.

Paylaşımın gücüne olan inançla, bilgi ve deneyimlerimizi fotoğrafçılığa ilgi duyanlarla paylaşmak amacıyla bir araya gelip bu platformu oluşturan bir ekibiz.

Fotoğrafçılığa dair her şeyi merak eden, sorgulayan, uygulayan ve birikimlerini tüm içtenliğiyle anlatma, öğretme, paylaşma çabasında olan bir ekibiz.

Senin katılımınla daha da güçlü bir paylaşım ağının oluşacağına ve bu ağın fotoğrafçılığa yeni bir renk, farklı bir boyut ve bakış açısı katacağına inanan bir ekibiz.

Fotoğrafı ve fotoğrafçılığı sadece seven değil, sevdirmek ve ilham vermek için de çabalayan bir ekibiz.

No Authors Are Currently Enabled

Tick the "Show On About Us Page Template" checkbox on each author profile you wish to showcase here.